2377071158 Ουρανούπολη, Χαλκιδικής filoxenia.r@gmail.com